Specifiche tecniche

UK 500

UK 1000

UK 2000

UK 2500

Materiale

Getto di ghisa grigia

Fori per viti di fissaggio

M20

Durezza superfici A, B, C

HB

190 ± 10

Peso

kg

285

680

1.500

1.960

UU 800 – UU 6000 – Squadre angolari di fissaggio

Specifiche tecniche
Denominazione

Dimensioni (mm)

Cave a T

Peso (kg)

X

Y

Z

h

dimensioni

interasse

UU 800

320

800

500

70

22H12

160

5

350

UU 950

500

950

500

80

22H12

160

6

600

UU 1120

320

1,120

600

80

22H12

160

7

500

UU 1450

500

1,450

650

80

22H12

160

9

1.000

UU 1620

700

1,620

725

165

22H12

175

9

1.470

UU 2000

800

2,000

1,000

165

22H12

175

11

2.500

UU 2500

1,000

2,500

1,200

165

22H12

175

14

4.000

UU 3000

1,200

3,025

1,500

165

28H12

175

17

4.500

UU 3500

1,300

3,500

1,600

165

28H12

175

19

7.000

UU 4000

1,300

4,000

1,700

165

28H12

175

22

7.870

UU 4500

1,300

4,500

1,700

165

28H12

175

25

8.550

UU 5000

1,300

5,000

1,880

260

28H12

200

24

8.970

UU 6000

1,500

6,000

2,080

28H12

200

29

12.000

UD – Piani di fissaggio

Specifiche tecniche
TIPO 1 corto lungo
Dimensioni

mm

400 x 1885 x 2420 400 x 1885 x 4020
Superficie fissaggio

mm

1.875 x 2.420 1.875 x 4.020
Portata max.

kg

45.000 80.000
TIPO 2
Dimensioni

mm

300 x 1260 x 4020
Superficie fissaggio

mm

1.224 x 4.020
Portata max.

kg

30.000
TIPO 3
Dimensioni

mm

200 x 1.600 x 3.100
Superficie fissaggio

mm

1.600 x 3.100
Portata max.

kg

15.000

UDS – Piani di fissaggio

Specifiche tecniche
Dimensioni

mm

300 x 1.000 x 2.000 (3.000; 4.000; 5.000; 6.000)

Portata max.

kg/m2

10.000 (15.000)

Peso totale

kg

1.800 (1.930) – 4.890 (5.270)

Dimensioni

mm

300 x 1.500 x 2.000 (3.000; 4.000; 5.000; 6.000)

Portata max.

kg/m2

10.000 (15.000)

Peso totale

kg

2.370 (2.520) – 7.110 (7.560)

Dimensioni

mm

300 x 2.000 x 2.000 (3.000; 4.000; 5.000; 6.000)

Portata max.

kg/m2

10.000 (15.000)

Peso totale

kg

3.160 (3.360) – 9.480 (10.080)

Dimensioni

mm

300 x 3.000 x 3.000 (4.000; 5.000; 6.000)

Portata max.

kg/m2

10.000 (15.000)

Peso totale

kg

7.110 (7.560) – 14.220 (15.120)